Mecenat Małopolski 2018

Mecenat Małopolski 2018

W 2018 roku SPTŁ „SERENCZA” zrealizowało zadanie pt. „Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Zadanie to składało z następujących działań: Działanie pod nazwą „Uzupełnienie sprzętu...