Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” otrzymało dotację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn.:Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA”, zgodnie z umową nr 217/WMNiE/2018, na kwotę 7000zł.

 

Skip to content