Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” otrzymało dotację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn.:Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA”, zgodnie z umową nr 217/WMNiE/2018, na kwotę 7000zł.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content