• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

W 2018 roku SPTŁ „SERENCZA” zrealizowało zadanie pt. „Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zadanie to składało z następujących działań:

Działanie pod nazwą „Uzupełnienie sprzętu muzycznego zespołu Serencza” polegało na zakupie : conga (w komplecie z pokrowcem i nóżkami), talerza, statywu,  strun do gitary, strun do mandoliny, strun do skrzypiec, mikrofonu do liry korbowej.

Działanie pod nazwą „Opracowaniu utworów muzycznych pochodzących ze zbiorów Oskara Kolberga” polegało na wybraniu utworów (nie mniej niż 5 utworów), opracowaniu aranżacji tych utworów, przeprowadzeniu prób zespołu Serencza w celu opanowania nowego materiału (nie mniej niż 6 prób). Za opracowanie utworów i przygotowanie prób zostało wypłacone honorarium.  Członkowie zespołu mieli wypłacone zwroty kosztów dojazdów na próby.

Działanie pod nazwą „Nagranie aranżacji pochodzących ze zbiorów Oskara Kolberga”. Nagrania miały miejsce w sali prób zespołu Serencza na nowo zakupionym i posiadanym już sprzęcie muzycznym (podczas planowanych  6 sesji nagraniowych). Dwóch członków zespołu znających obsługę sprzętu nagraniowego dokonali nagrania materiału dźwiękowego w ramach wolontariatu.

Działanie pod nazwą „Koncert pt. „Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga”. polegało na przygotowaniu i wykonaniu koncertu zespołu Serencza z repertuarem powstałym podczas działania drugiego. Koncert  miał miejsce w Sali na piętrze w WDK Dominikowicach. Koncert poprowadził konferansjer, podczas koncertu zaprezentowane zostały ilustracje taneczne do muzyki zespołu Serencza. Nagłośnienie i oświetlenie koncertu zrealizowała wynajęta firma nagłośnieniowa. Koncert wzbogacony był konkursami na temat znajomości. Za koncert Członkowie zespołu i konferansjer mieli wypłacone honorarium. Podczas koncertu była wyświetlana plansza z logo Małopolski i informacją „Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”. Na koncert przybyło około 200 osób oraz ponad 4000 osób obejrzało transmisję na żywo z koncertu.


Działanie pod nazwą „Rozliczenie zadania pod nazwą „Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga”. Do prowadzenia księgowości zostało   wynajęte biuro rachunkowe. Nad całością projektu czuwał  koordynator.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content