W 2023 roku SPTŁ Serencza realizuje zadanie pt, „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA” dofinansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Skip to content