„Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza”.

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” w 2018 roku realizowało  zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą. „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza”.

W ramach realizacji zadania odbyły się próby średnio po 1 w miesiącu. Do przygotowania i przeprowadzenia prób zatrudniony był instruktor. Do bieżących rozliczeń rachunkowych wynajęte zostało biuro rachunkowe. Opłacone zostały rachunki za usługi telekomunikacyjne . Wypłacono również zwroty kosztów dojazdów na próby członkom zespołu Serencza.

Efekty tegorocznej działalności zespołu Serencza można było usłyszeć na koncertach:

– 28 stycznia w Gorlicach, podczas gali rozdania nagród „Mosty Starosty”, której zespół Serencza był laureatem,

– w 17 lutego występ w Gorlicach,

-12 maja w Namysłowie podczas Stobrawskiego Festiwalu Produktu Turystycznego i Kulturowego,

-10 czerwca wraz z Domosławicką Orkiestrą Symfoniczną koncert pt „Rzeczpospolita Narodów„ z okazji 100-lecia Odzyskania  Niepodległości na scenie plenerowej w Szymbarku,

 – 12 lipcu w Bartnem w ramach koncertu Ślązacy Łemkom zorganizowany przez Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień z Siemianowic Śląskich,

– 18 sierpnia występ w Małastowie w Dosbajka

– 1 września występ podczas Koncertu Finałowego uczestników Polsko-Ukraińskiej wymiany w ramach projektu „ MUZYKA NAS ŁACZY – AKADEMIA AMBASADORÓW KULTURY” w Łososinie Dolnej,

– 23 września w Nawojowej na Festiwalu Kultur Pogranicza Polsko-Słowackiego „Nasze tradycje- nasze bogactwo

– w grudniu koncert pt „ Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga” w Dominikowicach.

Jak również na różnych warsztatach i imprezach okolicznościowych.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
Zadanie zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content