Stowarzyszenie

WŁADZE STOWARZYSZENIA PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ „SERENCZA”

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Iwona Korbicz
Wice Prezes Zarządu – Marzena Bogoń
Skarbnik – Bożena Korbelak
Członkowie Zarządu – Mateusz Dembski i Nadzieja Bogoń
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Rozalia Korbicz
Zastępca Przewodniczącego – Jan Dziubyna
Członek – Natalia Bogoń

 

TUTAJ możesz ściągnąć statut Stowarzyszenia Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” w formacie *.pdf. Do otwarcia pliku wymagany program ADOBE READER.

Pin It on Pinterest

Skip to content