Wsparcie w postaci grantu służące ekonomizowaniu działalności SPTŁ „SERENCZA” zostało przeznaczone na wprowadzenie do oferty nowych usług, poszerzaniu i poprawie jakości świadczonych usług, poszerzeniu asortymentu sprzedawanych usług i poprawę ich dystrybucji.


W ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące działania:

  1. zakup zestawu mikrofonowego składającego się z 4 mikrofonów bezprzewodowych, splitera antenowego, miksera i case w którym został zamontowany zestaw.


2. Przeprowadzenie warsztatów i promocja nowej usługi .

Dnia 21 marca w sali prób chóru Belfersingers w Gorlickim Centrum Kultury odbyły się warsztaty o kulturze Łemków, które poprowadzili członkowie zespołu Serencza: Mirosław Bogoń i Roman Korbicz. Warsztaty dla członków chóru Belfersingers przeprowadzone zostały z wykorzystaniem zakupionego zestawu mikrofonowego, trwały około 2,5 godz.

Temat warsztatów obejmował :

  • teorie pochodzenia łemków, język, zawody, zajęcia, religia, obrządki, budowa cerkwi, śpiew,
  • prezentacja i przymierzenie łemkowskich strojów ludowych,
  • prezentacja instrumentów, nauka śpiewu i gry na instrumentach.
Skip to content