Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” w 2021 roku realizowało zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą. „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza”. W ramach realizacji zadania odbyły się próby średnio po jednej na dwa miesiące, do przygotowania i przeprowadzenia prób zatrudniony był instruktor. Bieżące rozliczenia księgowe prowadziło wynajęte biuro rachunkowe. Z dotacji opłacone zostały również rachunki za usługi telekomunikacyjne, a członkom zespołu Serencza wypłacone zostały zwroty kosztów dojazdów na próby. Zakupiono również struny do gitary, mandoliny i skrzypiec, panele akustyczne i panele plexi do sali prób zespołu. W 2021 zespół SERENCZA dał 5 koncertów w tym 2 on-line.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content