Słowem i muzyką

SPTŁ Serencza w 2023 r. realizuje zadanie pt. Twórcza Interpretacja Tradycji „Słowem i muzyką”. Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Województwa...

Dotacja MSWIA 2023

W 2023 roku SPTŁ Serencza realizuje zadanie pt, „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA” dofinansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i...
DOTACJA MSWiA 2021

DOTACJA MSWiA 2021

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” w 2021 roku realizowało zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą. „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza”. W ramach realizacji zadania odbyły...
Skip to content