Zapraszamy na koncert „Słowem i Muzyką”

Kultura ludowa od zawsze skupiała wokół siebie artystów, którzy dzięki swojej wrażliwości i talentowi tworzyli muzyczne perełki wzbudzając zachwyt profesjonalnych i wykształconych twórców. Również warstwa tekstowa była ważnym dopełnieniem utworów ludowych – śpiewnych...

Słowem i muzyką

SPTŁ Serencza w 2023 r. realizuje zadanie pt. Twórcza Interpretacja Tradycji „Słowem i muzyką”. Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Województwa...

Dotacja MSWIA 2023

W 2023 roku SPTŁ Serencza realizuje zadanie pt, „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA” dofinansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i...
DOTACJA MSWiA 2021

DOTACJA MSWiA 2021

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” w 2021 roku realizowało zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą. „Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza”. W ramach realizacji zadania odbyły...

Pin It on Pinterest

Skip to content